Sunday, August 6, 2017

ഫ്രണ്ട്ഷിപ് ദിന ആശംസകൾ !

ആരാണ് ഒരു സുഹൃത്ത്?
നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുകൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ, ചില നല്ല കുട്ടുകർകെ നമ്മുടെ മനസിനെ സ്വാധിനികൻ കഴിയു.
സങ്കടത്തിൽ കുടെനില്കാനും!
സന്ധോഷത്തിൽ കുടെനില്കാനും!
നല്ലത്തുകണ്ടൽ ഇതു പൗളിച്ചു എന്ന് പറയാനും!
നമ്മുടെ കുറവുകളെ മനസിലാക്കാനും അത് തിരുത്താനും !
ഉള്ള നല്ല മനസുള്ളവൻ ആകണം കൂട്ടുകാരൻ !


No comments:

Post a Comment