Sunday, January 8, 2017

രണ്ടാം ജന്മo.

മരണത്തെ മുന്നിൽകണ്ടാ നിമിഷം ആയിരുന്നുഅത്.
ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശം ഉണ്ട്.
ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു വലിയ അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്.
പക്ഷേ ചെറിയ അപകടം ആയി മാറി .
എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നടന്നുകഴിഞ്ഞു .
ഇത് എന്റെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് .
No comments:

Post a Comment